Volt

Roderik Six

Het is de laatste kans. Na een wereldbrand heeft het schimmige conglomeraat Onyx een tropisch eiland gekoloniseerd waar de financiële elite zich verschanst. Aan luxe geen gebrek, maar wie van de vrijhaven wil genieten dient Duvall te passeren, de poortwachter en oprichter van de geheime dienst. Vanuit zijn kantoor in een glazen torenspits beslist hij over het lot van de uitverkorenen – of zijn het ballingen?

Samen met Victor, een briljante wetenschapper die naarstig aan een mysterieus serum werkt, en de wantrouwige archivaris Sebastian, die rondwaart in een ondergronds tunnelcomplex, bestiert Duvall het eiland en probeert hij de lokale bevolking onder de knoet te houden. ’s Avonds trekt hij zich terug in zijn afgelegen bergvilla en staart hij naar de zee.

Op de kusten van zijn geest spoelen herinneringen aan als wrakhout. Ooit woonde hij in Zuid-Afrika, ooit werkte hij in The City, ooit had hij een vrouw – wat is er van haar geworden?

Krijgt hij de brokstukken van zijn verleden aan elkaar gelijmd?

Roderik Six

'Roderik Six is een literaire duivelskunstenaar'Ilja Leonard Pfeijffer

the pen

'Een intrigerende en virtuoos kwaadaardige roman.'Peter Jacobs (deStandaard)

christmas special
Previous project
Next project
christmas special
Cas Dekeyser, csdkysr
Previous project
Next project
csdkysr